ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZADRZEWIEŃ PRZYDROŻNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ASPEKTU BEZPIECZEŃSTWA

Słowa kluczowe: zadrzewienia przydrożne, bezpieczeństwo i drzewa, wypadki drogowe

Streszczenie:

Od wielu lat toczą się dyskusje wokół zielonych alei wzdłuż dróg i ulic, a każdy wypadek spowodowany przez drzewo, staje się argumentem do usuwania drzew sąsiednich. Opinie społeczne kształtują nagłaśniane przez media jednostkowe przypadki wypadków śmiertelnych spowodowanych przez wiatrołomy, demonizujące skalę zagrożenia. Aby skutecznie zapobiegać zagrożeniom, niezbędne jest opracowanie planów zarządzania ryzykiem oraz prowadzenie monitoringu dróg przy użyciu obiektywnej metody oceny zagrożenia. Celem badań jest opracowanie zasad kształtowania zadrzewień przydrożnych z uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa. Opracowano 3 modele zadrzewień przydrożnych. Porównano je z drogami klasy lokalnej (30 obiektów) i klasy głównej (5 obiektów), gdzie odnotowano wypadki drogowe. Oceniono, jakie cechy drogi wpływają na wypadki związane z najechaniem na drzewo. Duże drzewa przy drogach nie muszą stanowić zagrożenia bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Jednak znaczący wpływ na bezpieczeństwo ma odległość pni drzew od krawędzi drogi.

Cytowanie:

Rosłon-Szeryńska E., Jastrzębska J. 2018, vol. 15. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZADRZEWIEŃ PRZYDROŻNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ASPEKTU BEZPIECZEŃSTWA. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2018, vol. 15/ II (1)