KOMITET REDAKCYJNY - EDITORIAL BOARD

 

Redaktor naczelny: Jerzy Gruszczyński [jerzy.gruszczynski@ur.krakow.pl, jerzygruszczynski@gmail.com]
Z-ca redaktora naczelnego: Anna Krakowiak-Bal [anna.krakowiak-bal@ur.krakow.pl]
Redaktor statystyczny: Stanisław Węglarczyk [sweglar@pk.edu.pl, sweglar@gmail.com]
Redaktor językowy polski: Urszula Czernikowska [ulaczernikowska@gazeta.pl]
Redaktor językowy angielski: Frederic Widlak [fwidlak@wsb-nlu.edu.pl]

 

Redaktorzy tematyczni (działowi):

 

- infrastruktura techniczna: Jacek Salamon [jacek.salamon@ur.krakow.pl]
- inżynieria wodna: Jan Pawełek [rmpawele@cyf-kr.edu.pl]
- ekologia: Stanisław Krzanowski [rmkrzano@cyf-kr.edu.pl]
- meteorologia i klimatologia: Jacek Żarski [zarski@utp.edu.pl]
- melioracje i nawodnienia: Roman Rolbiecki [rolbr@utp.edu.pl]
- rozwój obszarów wiejskich: Krzysztof Gawroński [krzysztof.gawronski@ur.krakow.pl]
- gospodarka regionalna i planowanie przestrzenne: Andrzej Woźniak [wozniak@uek.krakow.pl]

- geodezja i kataster: Karlo Noga [rmknoga@cyf-kr.edu.pl]
- redakcja angielska (kierownik): Stanisław Węglarczyk [sweglar@gmail.com]
Stanisław Rolbiecki [rolbs@utp.edu.pl], Stanisław Famielec [Stanoslaw.Famielec@ur.krakow.pl], Renata Kuśmierek-Tomaszewska [rkusmier@utp.edu.pl]

Sekretarz redakcji: Mateusz Malinowski [mateusz.malinowski@ur.krakow.pl]
Webmaster: Jakub Sikora [jakub.sikora@ur.krakow.pl, editor@infraeco.pl ]


RADA PROGRAMOWA

 

Prof.-Ing. Radomir Adamovskỳ, Ph.D., - Czech University of Life Sciences in Prague
Prof. Dr. Atilgan Atilgan - Suleyman Demirel Univeritesi, Isparta
Prof. Dr. h.inż. Wacław Bieda - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. Dr. Dr.h.c. Wilhelm Opitz von Boberfeld - Justus - Liebig - Universitaet Giessen
Prof. Dr. Károly Bodnár - Dr.Sc. - University of Szeged
Prof. Dr. h. inż. Jerzy Gruszczyński - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. Bent Hasholt, Ph.D., DrSc. - University of Copenhagen
Prof. Josef Horvath, Ph.D. - University of Szeged
Prof. Ing. Dušan Húska, Ph.D. - Słowacki Uniwerytet Rolniczy w Nitrze
Prof. Dr. h. inż. Stanisław Krzanowski - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. Csaba Juhász, Ph.D. - University of Debrecen
Prof. Dr. Josep Maria Llop-Torne - Universidad de Lleida
Prof. Dr. h. Antoni T. Miler - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Dr.h.Eng. Pavel Neuberger - Czech University of Life Sciences in Prague
Prof. Ferenc Pál-Fám, Ph.D - University of Kaposvár
Prof. Dr. h. inż. Jan Pawełek - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. Ing. Stefan Pogran. Ph.D. - Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze
Prof. Dr. h. inż. Artur Radecki-Pawlik - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. Dr. h. inż. Jerzy Ratomski - Politechnika im.T.Kościuszki w Krakowie
Prof. Dr. h. inz. Stanisław Rolbiecki - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Prof. Dr. h. inz. Czesław Rycabel - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. Dr. Ulas Senyigit - Suleyman Demirel Universitesi , Isparta
Prof. Dr. h.inż. arch. Janusz Lech Siemiński
Prof. Mirosław J. Skibniewski, Ph.D.- University of Maryland, College Park
Prof. Stefan Stoyko, Ph.D. - Ukraińska Akademia Nauk w Kijowie
Prof. Rastislava Stolična, Ph.D. - Słowacka Akademia Nauk w Bratysławie
Prof. Emilio V.Carral Vilariño, Ph.D. - Universidad Santiago de Compostela
Prof. Ing. Gerlind Weber. Ph.D., D.Sc. - Uniwersytet Rolniczy w Wiedniu
Prof. Dr. h. Stanisław Węglarczyk _ Politechnika im.T. Kościuszki w Krakowie
Prof. Dr. h. Andrzej Woźniak - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prof. Dr.h. inż. Zdzisław Wójcicki - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach

 

WYDAWCA - EDITOR

 

Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie
Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, św. Jana 28, 31-018 Kraków

 

ADRES REDAKCJI - EDITORIAL OFFICE ADDRESS

 

Redakcja IiETW, Balicka 116B, pawilon E, 30-149 Kraków
Telefon: 48 12 662 46 59, 48 12 662 46 55, Fax: 48 12 662 46 60
www.infraeco.pl

 

ISSN 1732 - 5587

 

© Copyright by:
Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich w Krakowie
Balicka 116B, 30-149 Kraków

Korekta, skład komputerowy: Redakcja
Okładka: Monika Wojtaszek-Dziadusz

Druk, oprawa:
NOVA SANDEC - Wydawnictwo i Drukarnia
Lwowska 143, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 48 18 441 02 88