KOMITET REDAKCYJNY - EDITORIAL BOARD

 

REDAKTOR NACZELNY

Jerzy Gruszczyński [jerzygruszczynski@gmail.com] Prezes Zarządu Stowarzyszenia Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich; Emerytowany Profesor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie - Polska
https://sites.google.com/view/jerzygruszczynski

 

Z-ca Redaktora Naczelnego:
PhD. Anna Krakowiak-Bal [anna.krakowiak-bal@urk.edu.pl] - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - Polska

Assos. Prof. Patrik Burg [patrik.burg@mendel.cz] - Mendel University in Brno - Czechy

 

Redaktorzy Statystyczni:

Assos. Prof. Pavol Findura - Slovak University of Agriculture in Nitra - Slowacja

Prof. Stanisław Węglarczyk  - Politechnika Krakowska - Polska

 

Redaktorzy językowi:

PhD. Maciej Kazula - University of Minnesota, USA

Prof. Hakan Aktas  - Suleyman Demirel University in Isparta - Turcja

Prof. Stanisław Rolbiecki - Uniwersytet Techniczno-Pryrodniczy w Bydgoszczy - Polska

 

Sekretarz Redakcji:
PhD. Mateusz Malinowski [mateusz.malinowski@urk.edu.pl] - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - Polska

 

Webmaster:
PhD. Jakub Sikora [jakub.sikora@urk.edu.pl] - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - Polska


Redaktorzy Tematyczni:

- infrastruktura techniczna terenów wiejskich:
Prof. Kamil Ekinci [kamilekinci@sdu.edu.tr] - Suleyman Demirel University in Isparta - Turcja

Prof. Artur Radecki - Pawlik [rmradeck@cyf-kr.edu.pl] - Politechnika Krakowska - Polska

Prof. Pavel Neuberger [neuberger@tf.czu.cz] - Czech University of Life Sciences in Prague - Czechy


- ekologia terenów wiejskich:
Assos. Prof. Magdalena Daria Vaverkova [magda.vaverkova@uake.cz] -  Mendel University in Brno - Czech

Prof. Atilgan Atilgan [atilgan.atilgan@alanya.edu.tr] - Alanya Alaaddin Keykubat University - Turcja

Assos. Prof. Roman Rolbiecki [rolbr@utp.edu.pl] - Politechnika Bydgoska - Polska


- wielofunkcyjny i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich:

Prof. Krzysztof Gawroński [krzysztof.gawronski@urk.edu.pl] - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - Polska

Prof. Cristina Tortia [cristina.tortia@unito.it] - Università degli Studi di Torino - Wlochy

Prof. Pavel Machal [pavel.machal@mendelu.cz] - Mendel University in Brno - Czechy

 

 RADA PROGRAMOWA


Prof. Radomir Adamovsky, PhD. DSc. - Czech University of Life, Prague, Czechy
Prof. Karoly Bodnár, PhD. DSc. - Szent Istvan University in Szarvas, Węgry
Prof. Zawdu Eshetu, PhD. - Addis Ababa University, Etiopia
Prof. Bent Hasholt, PhD. DSc.- University of Copenhagen, Dania
Prof. Josef Horvath, PhD. DSc. - University of Szeged, Węgry
Prof. Dušan Huska, PhD. DSc.- Slovak University of Agriculture Nitra, Słowacja
Prof. Stanisław Krzanowski, PhD. DSc. - University of Agriculture, Krakow, Polska (chairman)
Prof. Csaba Juhász, PhD. DSc. - University of Debrecen, Węgry
Prof. Josep Maria Llop-Torné, PhD. DSc. - University of Lleida, Hiszpania
Prof. Antoni T. Miler, PhD. DSc. - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Polska
Prof. Karol Noga, PhD. DSc. - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - Polska
Assos. Prof. Ferenc Pal-Fam, PhD. - Kaposvar University, Węgry
Prof. Jan Pawełek, PhD. DSc. - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - Polska
Prof. Štefan Pogran, PhD. - Slovak University of Agriculture Nitra, Slowacja

Prof. Jerzy Ratomski, PhD. DSc. - Politechnika Krakowska, Polska

Prof. Czesław Rycąbel, PhD. DSc. - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - Polska

Assos. Prof. Jacek Salamon, PhD, DSc. - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - Polska

Prof. Ulas Senyigit, PhD. DSc. - Süleyman Demiral University, Isparta, Turcja
Prof. Mirosław J. Skibniewski, PhD. DSc. - University of Maryland, College Park, USA
Prof. Milada Stastna, PhD. DSc.- Mendel University in Brno, Czechy
Prof. Stefan Stojko, PhD. DSc. - Ukrainian Academy of Sciences, Lviv, Ukraina
Prof. Rastislava Stolična, PhD. DSc. - Slovak Akademy of Sciences, Bratislava, Słowacja
Doc. Lucia Tátošová, PhD. - Slovak University of Agriculture Nitra, Słowacja
Assos. Prof. Marina Valentukevičiené, PhD. -Vilnius Gedyminas Technical University, Litwa
Prof. Emilio V. Carral Vilarino - University of Santiago de Compostela, Hiszpania
Prof. Gerlind Weber, PhD. DSc. - University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria
Prof. Zdzisław Wójcicki, PhD. DSc. - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Warszawa, Polska
Prof. Jacek Żarski, PhD. DSc. - Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy - Polska

 

 

WYDAWCA - EDITOR


Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, św. Jana 28, 31-018 Kraków

afiliowany przy Komisji Technicznej Infrastruktury Wsi Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie

 

 

ISSN 1732 - 5587

 

© Copyright by:
Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich w Krakowie
Balicka 116B, 30-149 Kraków

Korekta, skład komputerowy: Redakcja
Okładka: Monika Wojtaszek-Dziadusz