Zakres tematyczny czasopisma

Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich jest czasopismem, rozpowszechniającym wyniki badań prowadzonych przez naukowców, inżynierów, ekonomistów, socjologów i wszystkich tych, którzy są zaangażowani w tematykę problemów ochrony środowiska, ekologii oraz  technicznej infrastruktury terenów wiejskich na całym świecie.


Rozwój rolnictwa i osadnictwa na terenach wiejskich doprowadziły do wzrostu standardów życia z jednej strony (rozwój dróg, kanalizacji, wodociągów, itp.), ale także wzrostu degradacji środowiska naturalnego. Istnieje potrzeba zapewnienia właściwego stanu wiedzy na temat tych problemów, a w szczególności w zakresie działań podejmowanych na obszarach wiejskich.


Czasopismo "Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich" publikuje oryginalne prace na następujące tematy :

 

 • Problemy infrastruktury technicznej na terenach wiejskich – wyposażenie, planowanie oraz oddziaływanie infrastruktury na środowisko naturalne
 • Analizy struktury użytkowania gruntów i problemy planowania przestrzennego na terenach wiejskich
 • Inżynieria wodna
 • Zasoby wodne
 • Problemy nawadniania
 • Problemy i rozwój sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenach wiejskich 
 • Zasoby naturalne i Odnawialne źródła energii
 • Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich
 • Zmiany klimatyczne
 • Ekologia
 • Ocena zagrożeń środowiskowych i oddziaływania na środowisko inwestycji prowadzonych na obszarach wiejskich
 • Zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi
 • Ocena zagrożeń środowiskowych
 • Gospodarka odpadami
 • Kontrola zanieczyszczenia atmosferycznego, wody ( mórz i świeże ), gleby i materiałów biologicznych