OCENA POTRZEB NAWADNIANIA JABŁONI W WYBRANYM REGIONIE POLSKI W LATACH 2011-2016

Słowa kluczowe: jabłoń, potrzeby wodne

Streszczenie:

Polska jest największym producentem jabłek w Europie. Opady atmosferyczne są podstawowym źródłem wody dla roślin. Klimat Polski charakteryzuje przestrzenna i czasowa zmienność, co utrudnia szacowanie potrzeb nawodnieniowych roślin oraz prognozowanie bilansu wodnego. Celem podjętych badań była ocena potrzeb wodnych jabłoni oraz wysokości opadów efektywnych co pozwoli na określenie potrzeb nawadniania. Dane pomiarowe obejmowały okresy wegetacyjne od V do IX za lata 2011 - 2016. Analizując dane średnie dla lat i lokalizacji badań stwierdzono, że w naszych warunkach klimatyczny bilans wodny (KBW) tylko w czerwcu dokładnie odzwierciedla bilans potrzeb wodnych jabłoni. W maju wartości KBW są wyraźnie zawyżone w odniesieniu do bilansu potrzeb wodnych jabłoni (BPW-jabłoni), a w VII, VIII i IX zaniżone.

Cytowanie:

Wójcik K., Treder W., Zbudniewek A. 2018, vol. 15. OCENA POTRZEB NAWADNIANIA JABŁONI W WYBRANYM REGIONIE POLSKI W LATACH 2011-2016. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2018, vol. 15/ I (1)

Pliki do pobrania:

Autorzy

Kontakt:

Konstytucji 3-go Maja 1/3, 96-100 Skierniewice

Kontakt:

Konstytucji 3-go Maja 1/3, 96-100 Skierniewice mail:waldemar.treder@inhort.pl tel: 46 8345246

Kontakt:

ul. Pomologiczna 18, 96-100 Skierniewice www.insad.pl