Analiza szeregów czasowych obserwacji satelitarnych wykonywanych z wykorzystaniem serwisu EGNOS

Słowa kluczowe: GNSS, stacja referencyjna, szeregi czasowe

Streszczenie:

W ostatnich latach obserwujemy bardzo szybki rozwój satelitarnych systemów powstających głównie w celu podniesienia dokładności, kompatybilności i interoperacyjności pozycjonowania satelitarnego. Oprócz działających amerykańskiego GPS oraz rosyjskiego GLONASS powstają inne systemy jak na przykład
japońskie: QZSS (Quazi-Zenith Satellite System), MSAS (Multifunction Augmentation Transport Satellites), indyjskie: IRNSS (Indian Radionavigation Satellite System), GAGAN (GPS and GEO Augmentation System, chińskie COMPAS, SNAS (Satellite Navigation Augmentation System) czy nigeryjski NIGCOMSAT (Nigerian Communications Satellite SBAS). W pracy przedstawiono wyniki kampanii pomiarowej przeprowadzonej
w Krakowie na punkcie referencyjnym, która miała na celu ustalenie wiarygodnej dokładności korekcji różnicowej jednego z systemów SBAS - Satellite Based Augumentation System [Narkiewicz, 2003]. Zrealizowano kontrolne pomiary testowe z wykorzystaniem najprostszego trybu real-time DGPS w postaci korekcji różnicowych z systemu EGNOS. Przeprowadzona szczegółowa analiza uzyskanych z pomiaru wyników pozwala stwierdzić, że GMS-2 z korekcją EGNOS zwiększa rzeczywistą dokładność wyznaczenia pozycji dla współrzędnej x do około 2.6 m, dla współrzędnej y do około 2.1 m i wysokości H do około 3.1 m. Może zatem zostać wykorzystany do zbierania danych dla potrzeb GIS zapewniając rejestrację współrzędnych w różnych układach oraz umożliwia dodatkowo wykonywanie dokumentacji fotograficznej.

Cytowanie:

Siejka Z. 2011, vol. 8. Analiza szeregów czasowych obserwacji satelitarnych wykonywanych z wykorzystaniem serwisu EGNOS. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 03