Model organizacyjno-instytucjonalny urządzeń rolnych w Republice Federalnej Niemiec – przykład Turyngii

Słowa kluczowe: Urządzenia rolne, scalenia gruntów, rozwój obszarów wiejskich

Streszczenie:

Artykuł przedstawia wyniki analizy ogólnej struktury administracji odpowiedzialnej za prowadzenie prac urządzeniowo-rolnych w Republice Federalnej Niemiec na przykładzie Kraju Związkowego Turyngia. Autor omawia poszczególne instytucje zaangażowane w proces urządzeń rolnych, ich wzajemne powiązania oraz interakcje ze szczególnym naciskiem na rolę Urzędów ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Urządzeń Rolnych oraz Stowarzyszeń uczestników postępowania.

Cytowanie:

Pijanowski J. 2011, vol. 8. Model organizacyjno-instytucjonalny urządzeń rolnych w Republice Federalnej Niemiec – przykład Turyngii. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 03