Analiza sprawności działania wentylacji grawitacyjnej stajni w okresie zimowym

Słowa kluczowe: stajnia, wentylacja, prędkość powietrza, zima

Streszczenie:

Celem pracy jest analiza sprawności działania systemu wentylacji grawitacyjnej w stajni użytkowej oraz wskazanie możliwości poprawy jej działania. Badania przeprowadzono w miejscowości Glinik Zaborowski, w okresie zimowym. Zakres badań obejmował pomiary i obserwacje ruchu powietrza przy otwartych i zamkniętych oknach i wrotach.
Na podstawie analizy wyników oraz obserwacji stwierdzono, że sprawność działania wentylacji była bardzo niska. Średnie wartości prędkości przepływu powietrza wynosiły od 0,06 m•s-1 do 0,12 m•s-1. Uzyskane wyniki były niższe od minimalnych zalecanych wartości dla stajni. Głównymi powodami zbyt niskich prędkości powietrza w obiekcie była niekorzystna lokalizacja obiektu oraz błędne rozwiązania konstrukcyjne, wśród których najważniejszymi były brak otworów nawiewnych oraz nieprawidłowy kierunek otwierania okien

Cytowanie:

Herbut P., Nawalany G., Angrecka S., Janowski P. 2015, vol. 12. Analiza sprawności działania wentylacji grawitacyjnej stajni w okresie zimowym. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2015, vol. 12/ I (1 (Mar 2015))