Zarządzanie wiedzą w procesie rozwoju obszarów wiejskich

Słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, konkurencyjność, innowacyjność, obszary wiejskie.

Streszczenie:

W XXI wieku rozwój społeczno-gospodarczy nabrał nowego charakteru i tempa, ponieważ nowe właściwości otoczenia zewnętrznego zdeterminowały niespotykany dotąd wzrost wartości wiedzy. Wiedza staje się głównym instrumentem dokonywania zmian. Dlatego też warto zadbać o właściwe nią zarządzanie, nie tylko w warunkach przedsiębiorstwa realizującego swe cele biznesowe, ale również w procesie długotrwałego, żmudnego budowania potencjału danego regionu czy obszaru. Niniejszy artykuł to przedstawienie kluczowych idei towarzyszących budowie projektu pt.: „Zarządzanie wiedzą w procesie budowania konkurencyjności i innowacyjności obszarów wiejskich na zasadach zrównoważonego rozwoju - empiryczna weryfikacja na przykładzie województwa małopolskiego". Podjęty problem badawczy brzmi: Czy wypracowane rozwiązania w koncepcji zarządzania wiedzą mogą być stymulatorem procesu rozwoju zachodzącego na obszarach wiejskich?

Cytowanie:

Ziemiańczyk U., Krakowiak-Bal A., Mikuła B., Woźniak A. 2013, vol. 10. Zarządzanie wiedzą w procesie rozwoju obszarów wiejskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 04 (3 (Dec 2013))