Kubaturowa infrastruktura uzdrowiskowa potencjałem turystycznym Świeradowa-Zdroju

Słowa kluczowe: Świeradów-Zdrój, uzdrowisko, potencjał uzdrowiskowy, obiekty kubaturowe, mała architektura

Streszczenie:

W badaniach przedstawiono jedno z wielu dolnośląskich uzdrowisk Świeradów-Zdrój. To małe miasto liczące 4498 stałych mieszkańców (dane z 31.03.2011 r.), zajmujące powierzchnię 20,72 km², położone jest w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego, w południowej części powiatu lubańskiego, w Sudetach, na wysokości 450-710 m n.p.m. w Górach Izerskich, w dolinie rzeki Kwisy, w tzw. Obniżeniu Świeradowskim), nieopodal Jeleniej Góry. Zwrócono przede wszystkim uwagę na uzdrowiskowe kubaturowe obiekty, ich formy, budulec, kolorystykę, wiek. Stanowią one niezaprzeczalny potencjał uzdrowiskowy, będąc jednocześnie elementem potencjału turystycznego tej miejscowości, rozwijającej zwłaszcza sporty narciarskie.

Cytowanie:

Gonda-Soroczyńska E., Oleszek J. 2013, vol. 10. Kubaturowa infrastruktura uzdrowiskowa potencjałem turystycznym Świeradowa-Zdroju. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 04 (3 (Dec 2013))