WSTĘPNA ANALIZA ŚREDNIEGO ZUŻYCIA WODY W JEDNORODZINNYCH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH

Słowa kluczowe: jednostkowe zużycie wody, gospodarstwo domowe, woda do picia.

Streszczenie:

W pracy przedstawiono średnie zużycie zimnej wody w gospodarstwach domowych zlokalizowanych w miejscowości Gorlice (woj. małopolskie) w ujęciu miesięcznym oraz dobowy rozkład zużycia wody w gospodarstwie domowym zlokalizowanym w Ząbkowicach Śląskich (woj. dolnośląskie). Gospodarstwa domowe objęte analizą zużycia wody umieszczone były w budynkach jednorodzinnych z poddaszem użytkowym. Wszystkie budynki były obiektami zabudowy niskiej do 12 metrów nad poziom terenu wyposażone w V klasę instalacji wodociągowo - kanalizacyjnych. Dla każdego z obiektu wyznaczono średnie dobowe zużycie wody, które kształtowało się w przedziale 0,11 - 0,18 m3 M-1 d-1. Najwyższe średnie dobowe zużycie wody obserwowano w budynku zlokalizowanym w Ząbkowicach Śląskich.

Cytowanie:

Bawiec A., Pawęska K., Włodek S. 2013, vol. 10. WSTĘPNA ANALIZA ŚREDNIEGO ZUŻYCIA WODY W JEDNORODZINNYCH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 04 (1 (Dec 2013))