Delimitacja stref aktywności turystycznej w Oświęcimiu

Słowa kluczowe: przestrzeń turystyczna, turystyka martyrologiczna, Oświęcim, Brzezinka

Streszczenie:

Miasto Oświęcim jest przede wszystkim rozpoznawalne na całym świecie ze względu na istnienie na jego obszarze i pobliskich miejscowościach podczas drugiej wojny światowej obozu masowej zagłady KL Auschwitz-Birkenau. Dziś znajduje się tam Państwowe Muzeum Oświęcim-Brzezinka, które jest głównym powodem przyjazdu turystów. Na skutek tego miejska przestrzeń Oświęcimia i pobliskiej wsi Brzezinki przekształca się w specyficzną przestrzeń turystyki martyrologicznej, którą można zaklasyfikować do formy turystyki kulturowo-poznawczej o funkcji wychowawczo-edukacyjnej. Stopień zagospodarowania turystycznego oraz analiza ruchu turystycznego pozwalają na delimitację stref aktywności turystycznej. Wzorując się na badaniach Liszewskiego, wydzielono cztery typy i strefy przestrzeni turystycznej a mianowicie: penetracji, eksploracji, asymilacji i kolonizacji turystycznej w granicach administracyjnych miasta Oświęcimia i pobliskiej Brzezinki. Analiza wykazała, że dominującą przestrzenią penetracji turystycznej jest obszar Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Decyduje on o niepowtarzalnej pozycji Oświęcimia wśród innych miast Polski na mapie atrakcyjności turystycznej oraz przyciąga do miasta ponad milion turystów rocznie. Jednocześnie inne walory antropogeniczne miasta o 800-letniej historii pozostają w cieniu byłego obozu koncentracyjnego.

Cytowanie:

Ziernicka-Wojtaszek A., Bednarczyk E. 2013, vol. 10. Delimitacja stref aktywności turystycznej w Oświęcimiu. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 02 (3 (Jun 2013))