Inwentaryzacja zwierząt padłych na drogach w wyniku kolizji z pojazdami

Słowa kluczowe: inwentaryzacja, śmiertelność, zdarzenia drogowe, zwierzyna

Streszczenie:

Wzrost znaczenia transportu drogowego wymusza modernizację wielu od-cinków dróg. Zmiany w transporcie nie są bez znaczenia dla środowiska przyrod-niczego - fauny. W celu określenia dokładnej liczby zwierząt ginących na drogach rozpoczęto badania mające na celu opracowanie mobilnej metody inwentaryzacji zwierząt padłych, w wyniku zdarzeń drogowych. Odpowiednia metoda posłuży m.in. do badań porealizacyjnych efektywności zastosowanych zabezpieczeń mają-cych na celu zmniejszenie liczby kolizji ze zwierzętami oraz pozwoli na wyznaczanie korytarzy migracyjnych. W przedstawionych badaniach przeanalizowano użycie metody mobilnej z użyciem kamery cyfrowej zamontowanej na samochodzie specjalistycznym.
Badania wstępne wykazały znaczenie wielu czynników na efektywność
badań. Wpływ miały m.in. czynniki pogodowe, prędkość pojazdu badawczego, czas jaki upłynął od zdarzenia drogowego.
Z przeprowadzonych badań wynika, że średnia efektywność metody
mobilnej wyniosła 31,65%. W przypadku analizy uwzględniającej wyłącznie płazy i gady - średnia efektywność badań wyniosła 27,69%. W przypadku oddzielnej analizy pozostałych grup zwierząt, średnia efektywność metody wyniosła 50%.
W badaniach nie uwzględniono bezkręgowców.
Zaletą opisanej metody mobilnej jest możliwość powrócenia do badanych materiałów w dowolnym czasie, jak również stworzenie interaktywnej mapy uwzględniającej problematykę zdarzeń drogowych ze zwierzętami.

Cytowanie:

Tyburski Ł., Czerniak A. 2012, vol. 9. Inwentaryzacja zwierząt padłych na drogach w wyniku kolizji z pojazdami. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 03 (1 (Mar 2012))