Znaczenie walorów przyrodniczych w rozwoju agroturystyki

Słowa kluczowe: agroturystyka, produkt agroturystyczny, potencjał walorów przy-rodniczych

Streszczenie:

Z przeprowadzonych badań wynika, że gospodarze dobrze radzą sobie
w warunkach, gdzie czynnik atrakcyjności środowiska przyrodniczego nie odgrywa decydującej roli. Jest on rekompensowany urozmaiconymi atrakcjami na terenie zagrody i poza nią. Jest to bardzo ważne z punktu wiedzenia intensyfikacji agroturystyki. Zwłaszcza na terenach o niższych walorach środowiska przyrodni-czego, gdzie dostosowanie usługi do oczekiwań turystów - poprzez połączenie wszystkich atutów gospodarstwa z własnymi kwalifikacjami - może stać się kluczem do stworzenia wyjątkowego produktu.

Cytowanie:

Cichowska J. 2011, vol. 8. Znaczenie walorów przyrodniczych w rozwoju agroturystyki. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 10