Rola lasu i zbiorników wodnych w rozwoju usług agroturystycznych

Słowa kluczowe: agroturystyka, rekreacja, obszary leśne, zbiorniki wodne

Streszczenie:

Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że lasy, obok zbiorników wodnych są magnesem silnie przyciągającym i pożądanym, a stworzenie dodatkowych atrakcji wokół nich łatwiejsze. Brak lub znaczne oddalenie tych zasobów od gospodarstw, wymaga od ich właścicieli już większej inicjatywy. Kre-owana świadomość korzystnego wpływu środowiska naturalnego i otoczenia wsi na zdrowie człowieka rodzi podstawę do przekonania, że obszary leśne będą odgrywały coraz większą rolę w budowaniu pakietów agroturystycznych. Dostrzeżono ich pozytywną rolę na polu wychowawczym i edukacyjnym, co może skutkować kształtowaniem postaw proekologicznych wśród przebywających na wypoczynku gości.

 

 

Cytowanie:

Cichowska J. 2011. Rola lasu i zbiorników wodnych w rozwoju usług agroturystycznych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011/ 10