Ocena wzrostu drzew jabłoni prowadzonych w redlinach przy zastosowaniu nawadniania i ściółkowania gleby

Słowa kluczowe: jabłoń, nawadnianie kroplowe, sadzenie w redliny, wzrost drzew, cięcie

Streszczenie:

Badania przeprowadzono w Stacji Badawczo-Dydaktycznej należącej do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Oceniono wzrost drzew jabłoni od-miany Jonagored posadzonych dwoma sposobami: tradycyjnym i „w redliny". Sa-dzenie „w redliny" polegało na ustawieniu drzewek na powierzchni gruntu, przy-mocowaniu ich do rozciągniętych wzdłuż rzędu drutów i obsypaniu systemu korzeniowego. Drzewa prowadzone były w trzech systemach utrzymania gleby w rzędach: w ugorze herbicydowym i przy ściółkowaniu trocinami lub polietyle-nową agrotkaniną. Dodatkowo cześć drzew prowadzona w ugorze herbicydowym była nawadniana systemem kroplowym. Badania przeprowadzono w latach 2005-2008, w sadzie będącym w pełni owocowania. Drzewa odmiany Jonagored szcze-pione na podkładce M9 posadzono w rozstawie 3,5 x 0,5 m (5714 drzew ha-1) wio-sną 2000 roku. Ocenie poddano wzrost wegetatywny na podstawie liczby i sumy długości długopędów (pędów o długości powyżej 20 cm). Określono również wpływ badanych czynników na masę i liczbę wyciętych pędów podczas corocznego formowania korony wrzecionowej. Stwierdzono, że nawadnianie stymuluje wzrost gęsto posadzonych jabłoni na podkładce karłowej bez względu na sposób ich sadzenia. Jednak intensywniejszy wzrost elongacyjny nie przekłada się na koniecz-ność bardziej intensywnego cięcia drzew.

Cytowanie:

Szewczuk A., Dereń D., Gudarowska E. 2011, vol. 8. Ocena wzrostu drzew jabłoni prowadzonych w redlinach przy zastosowaniu nawadniania i ściółkowania gleby. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 05