Zmienność zasobów energetycznych wód na przykładzie rzeki Bóbr

Słowa kluczowe: energia wody, energia odnawialna, potencjał hydoenergetyczny

Streszczenie:

Obecnie coraz więcej uwagi poświęca się konieczności wykorzystania od-nawialnych źródeł energii (OZE). Wzrost zainteresowania OZE, wiąże się z większą świadomością społeczeństwa o kurczących się zasobach konwencjonalnych źródeł energii oraz z sukcesywnym wzrostem cen za energię. Pojawia się, również coraz więcej inwestorów, którzy planują inwestycje związane z wykorzystaniem OZE. Mogą oni liczyć na przychody związane ze sprzedażą energii (obowiązek zakupu). Dodatkowo producent energii z OZE uzyskuje świadectwa pochodzenia, tzw. zielone certyfikaty, których obrót jest przeprowadzany na towarowej giełdzie energii.
Wzrost zainteresowanie OZE skłania do analizy efektywności pozyskiwania energii z tych źródeł. W pracy przedstawiono zagadnienia związane z wykorzysty-waniem energii pozyskiwanej z naturalnych przepływów w rzekach. Scharaktery-zowano potencjał energetyczny rzeki Bóbr, bazując na krzywych sumowych czasów trwania przepływów ustalonych dla wielolecia. Przedstawiono analizę warunków mających wpływ na rozwój energetyki wodnej. Podsumowano podstawowe uwarunkowania środowiskowe istotne przy projektowaniu, budowie i eksploatacji elektrowni wodnych.

 

 

Cytowanie:

Malczewska B. 2010. Zmienność zasobów energetycznych wód na przykładzie rzeki Bóbr. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010/ 13