Zachowanie wartości środowiskowych, krajobrazowych i kulturowych na przy-kładzie wsi Sokołowsko

Słowa kluczowe: wieś, Sokołowsko, uzdrowisko, wartości środowiskowe, walory kulturowe, wartości krajobrazowe

Streszczenie:

W opracowaniu zwrócono uwagę na zachowane wartości środowiskowe, krajobrazowe, kulturowe w byłej, niewielkiej dolnośląskiej wsi Sokołowsko, miej-scowości położonej nieopodal Wałbrzycha, w Górach Suchych. To wieś typowo turystyczna. Sokołowsko dysponuje specyficznym klimatem, dzięki któremu przed II wojną światową było znanym kurortem, prężnie działającym uzdrowiskiem (niemiecka nazwa Görbersdorf). Mówiąc o tej miejscowości, nie sposób nie zwrócić uwagi na walory przyrodnicze, topograficzne, krajobrazowe, klimatyczne. Wprawdzie, zwłaszcza ostatnio nie w wystarczającym stopniu są one wykorzystane, to jednak podkreślenia wymaga fakt rozwijania świadomości, iż winny być zachowane, marketingowo mocno eksponowane w kontekście rozwoju wsi. Sta-nowią one fundament współczesnej egzystencji miejscowości, poprawy jej wize-runku, popularności.

 

 

Cytowanie:

Gonda-Soroczyńska E., Soroczyńska A. 2010. Zachowanie wartości środowiskowych, krajobrazowych i kulturowych na przy-kładzie wsi Sokołowsko. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010/ 13