Szachownica gruntów wsi Nowa Wieś przeciętej autostradą A-4

Słowa kluczowe: szachownica gruntów, różniczanie, scalenie i wymiana gruntów, autostrada A-4

Streszczenie:

W pracy przedstawiono analizę szachownicy gruntów indywidualnych na przykładzie Nowej Wsi przeciętej autostradą A-4 na terenie powiatu rzeszowskiego, w wyniku której powstała nowa szachownica wewnętrzna badanej miejscowości. Rozdrobnienie gruntów indywidualnych w badanej wsi jest znaczne, ponieważ nie tylko właściciele zamieszkali w tej wsi użytkują te działki, ale również osoby zamieszkałe poza badaną wsią (różniczanie). W pracy przedstawiono dostępność do gruntów różniczan po wybudowaniu autostrady. W tym celu dokonano szcze-gółowej analizy położenia działek właścicieli w stosunku do ich miejsca zamiesz-kania i dostępu do nich. Dokonano charakterystyki gruntów różniczan zamiejsco-wych, przedstawiono ich przestrzenne rozmieszczenie oraz dokonano podziału różniczan zamiejscowych na: „północnych i południowych". Podano sposób opra-cowania studium szachownicy wewnętrznej gruntów dla wsi przeciętej autostradą, które może być wykonywane w procesie prac scalenia gruntów wokół autostrad. Uzyskane wyniki dowodzą, że autostrada przetnie dostęp do działek i utrudni do nich dostęp oraz znacznie wydłuży do nich dojazd zarówno mieszkańcom wsi, jak i właścicielom spoza badanej miejscowości.

 

 

Cytowanie:

Balawejder M. 2010, vol. 7. Szachownica gruntów wsi Nowa Wieś przeciętej autostradą A-4. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 12