Nowe rozwiązania konstrukcyjne biofiltrów wykorzystywanych do unieszkodli-wiania substancji odorowych z gazów technologicznych

Słowa kluczowe: biofiltr, substancje zapachowe, firma utylizacyjna

Streszczenie:

Biofiltracja jest jedną z najlepszych dostępnych technologii (BAT), jednak skuteczność usuwania z powietrza substancji zapachowych nie jest 100% (stan bezzapachowy). Celem pracy była ocena skuteczności tej metody oraz rozwój technologii doczyszczania powietrza opuszczającego filtr biologiczny, służący do likwidacji substancji zapachowych powstających w czasie utylizacji odpadów po-chodzenia zwierzęcego.

 

 

Cytowanie:

Marada P., Vaverková M. 2010, vol. 7. Nowe rozwiązania konstrukcyjne biofiltrów wykorzystywanych do unieszkodli-wiania substancji odorowych z gazów technologicznych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 08 (2)