Model systemu katastralnego w języku analizy obiektowej

Słowa kluczowe: kataster, analiza obiektowa, model katastru Summary

Streszczenie:

Przedmiotem publikacji jest model katastru nieruchomości (KN) w Polsce. W pracy wykorzystano zasady oraz notację graficzną analizy obiektowej. Model składa się z czterech warstw: warstwy tematów, warstwy klas i obiektów, warstwy struktury i warstwy atrybutów. Ponadto zawiera on następujące tematy: ORGANI-ZACJA, GEOMETRIA (z wykorzystaniem tematu Eckesa [6]), OBIEKTY, POD-MIOTY, STAN PRAWNY. Prezentowany system KN jest systemem wielozada-niowym. Definicję katastru przyjęto zgodnie z założeniami FIG. Równorzędnymi obiektami systemu są nieruchomość gruntowa, budynek i lokal. KN zawiera in-formację opisową oraz prawną, dotyczącą obiektów. Tak utworzony system
w Polsce integruje w sobie bazy danych EGiB oraz KW.
Tak zdefiniowany system jest możliwy do realizacji w warunkach polskich.

 

 

Cytowanie:

Mika M. 2010, vol. 7. Model systemu katastralnego w języku analizy obiektowej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 06