Analiza terenowego testu geodezyjnego instrumentu kątomierczego metodami statystycznymi

Słowa kluczowe: testowanie instrumentów geodezyjnych, statystyczny test zgod-ności, statystyczny test identyczności

Streszczenie:

Terenowe procedury testowania instrumentów geodezyjnych pozwalają na określenie rzeczywistych dokładności możliwych do uzyskania danym zestawem pomiarowym przez konkretnego użytkownika. Opracowanie wyników pomiarów wymaga wnikliwej analizy statystycznej. Konieczne jest zastosowanie wielowąt-kowej analizy statystycznej. W pracy przedstawiono wybrane testy statystyki ma-tematycznej, które mogą mieć zastosowanie do tego zagadnienia.

 

 

Cytowanie:

Kwinta A., Krupiński W. 2010, vol. 7. Analiza terenowego testu geodezyjnego instrumentu kątomierczego metodami statystycznymi. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 06