Azbest w podwrocławskiej wsi a regulacje prawne

Słowa kluczowe: azbest, wyroby azbestowe, pył azbestowy, utylizacja wyrobów azbestowych, technologia unieszkodliwiania azbestu

Streszczenie:

W Polsce od 1997 r. obowiązuje zakaz produkcji, sprzedaży i stosowania
wyrobów azbestowych. Wyroby azbestowe stosowane były jako dobry materiał
izolacyjny, ze względu na złe przewodnictwo ciepła i prądu. Dzięki ogniotrwałości
i izolacyjności termicznej stosowane były również do wyrobu i farb ogniotrwałych.
Azbest używano w produkcji azbestocementu (sprasowany cement
z azbestem). Stanowił on wzmocnienie w niepalnych materiałach budowlanych,
jak np. pokryciach dachowych (płytach eternitowych płaskich i falistych), rurach
itp. Najbardziej szkodliwy, rakotwórczy jest pył azbestowy, będący przyczyną
pylicy azbestowej i międzybłoniaka opłucnej. Pierwsze wzmianki na temat szkodliwości
azbestu pochodzą z lat 1900-1910. W roku 1910 francuskie badania potwierdziły
szkodliwy wpływ azbestu na organizm człowieka. Usuwanie wyrobów
azbestowych z budynków wymaga stosownych zabezpieczeń pracowników, a odpady
utylizacji. Jednym ze sposobów utylizacji azbestu jest jego składowanie na
składowiskach odpadów niebezpiecznych. Ostatnio coraz częściej korzysta się
z nowoczesnej, bezodpadowej technologii unieszkodliwiania azbestu - MTT
(Microwave Thermal Treatment). Omówiona w pracy problematyka dotyczy
ochrony i poprawy stanu środowiska, zdrowia społeczeństwa poprzez usuwanie
wyrobów azbestowych, na przykładzie wybranych czterech podwrocławskich
gmin: Miękinia, Kobierzyce, Żórawina, Kąty Wrocławskie. Azbest jest szkodliwy
dla zdrowia i ze względu na zagrożenie, jakie stwarza musi być usunięty ze
wszystkich obiektów w kraju do końca 2032 roku.

Cytowanie:

Gonda-Soroczyńska E. 2010, vol. 7. Azbest w podwrocławskiej wsi a regulacje prawne. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 01