Rola czynnika wodnego w kształtowaniu plonu wybranych roślin polowych

Słowa kluczowe: czynnik wodny, potrzeby wodne, deszczowanie, plon, rośliny uprawne, zboża, okopowe, motylkowe

Streszczenie:

Na podstawie przeprowadzonych w katedrze badań oraz danych literaturowych
przedstawiono wskaźniki opadów optymalnych i potrzeb wodnych wybranych
roślin uprawnych (zbożowych, okopowych i motylkowych). Stwierdzono, że
zarówno niedobory, jak i nadmiary opadów miały niekorzystny wpływ na plon.
Powodowały obniżki plonów odpowiednio: dla zbóż o 2-27 i 3-21%, ziemniaków
o 4-45 i 3-30%, buraków cukrowych o 2-43 i 14-19%, buraków pastewnych
o 16-73 i 8-28%, roślin strączkowych o 5-42 i 21-40% i roślin motylkowych
o 3-34%.
Produktywność 1 mm wody pochodzącej z opadów była wyższa w porównaniu
z produktywnością wody pochodzącej z deszczowania. Obliczony wskaźnik
produktywności wody z deszczowania do wody z opadów kształtował się w przedziale
40-90%.
Deszczowanie podnosiło plony pszenicy ozimej i jęczmienia jarego o 20%,
pszenicy jarej o 25%, ziemniaków o 47 i 55%, zaś buraków cukrowych o 10-40%.

Cytowanie:

Chmura K., Chylińska E., Dmowski Z. 2009. Rola czynnika wodnego w kształtowaniu plonu wybranych roślin polowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2009/ 09