Programowanie usuwania azbestu na szczeblu lokalnym – propozycja wytycznych. Część 1

Słowa kluczowe: azbest, szkodliwość, zastosowanie, płyty a-c

Streszczenie:

W pracy zaprezentowano zagrożenia wywołane uwalniającym się do środowiska azbestem. Przedstawiono rodzaje materiałów zawierających azbest, z uwzględnieniem miejsc ich występowania, oraz zawartości azbestu w poszczególnych wyrobach. Omówiono problemy zawodowej, parazawodowej i środowiskowej ekspozycji na włókna azbestowe.

Cytowanie:

Jawecki B. 2008, vol. 5. Programowanie usuwania azbestu na szczeblu lokalnym – propozycja wytycznych. Część 1. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 09