Możliwości turystycznego wykorzystania zbiornika Dobczyckiego i rzeki Raby w świetle pilotażowych badań ankietowych

Słowa kluczowe: zbiornik zaporowy, rekreacja, ekoturystyka, ankieta

Streszczenie:

Zbiornik Dobczycki na rzece Rabie, stanowi główne źródło wody pitnej dla miasta Krakowa. Funkcja rezerwuaru wody pitnej wymaga zachowania bardzo dobrej jakości wody, co w dużym stopniu wyklucza lub ogranicza inne funkcje (między innymi jako akwenu dla uprawiania sportów wodnych). Wokół Zbiornika Dobczyckiego utworzono strefy ochronne. Jednak dyskusja na temat ewentualnego dopuszczenia niektórych form rekreacji toczy się od dłuższego czasu. W pracy przedstawiono wyniki badań ankietowych wśród odwiedzających teren. Osoby pytane o sposób spędzania czasu zazwyczaj podawały „inne” (78%), spośród których najczęściej wymieniany był spacer (24%), 46% zwiedzających opala się, 32% kąpie się (mimo zakazu), 18% wędkuje, 12% korzysta ze sportów wodnych. Liczby nie sumują się, do 100%, ponieważ respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź. 68% respondentów ocena stan wody jako bardzo dobry, dobry lub raczej dobry. Gorzej oceniane jest zagospodarowanie wokół zbiornika – 66% ocenia je jako raczej niezadowalające lub niezadowalające.

Cytowanie:

Wagner A., Mazur R., Mazur J. 2008, vol. 5. Możliwości turystycznego wykorzystania zbiornika Dobczyckiego i rzeki Raby w świetle pilotażowych badań ankietowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 05