Eko-rozwój terenów wiejskich a odnawialne źródła energii

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, foresight, odnawialne źródła energii

Streszczenie:

W pracy autorzy poruszają problematykę rozwoju obszarów wiejskich. Nie da się mówić o rozwoju gospodarczym regionów, nie mówiąc o jego wpływie na środowisko. Wykorzystanie środowiska w sposób racjonalny, zapewni przyszłym pokoleniom spuściznę, dzięki której będzie można żyć normalnie. Jednym z podstawowych zadań ludzi nauki jest stworzenie wieloplatformowej dyskusji, która zaowocuje wymiernymi efektami: propozycjami, technologiami, rozwiązaniami dla ochrony środowiska i rozwoju regionalnego. Jedną z dróg racjonalnego gospodarowania środowiskiem jest wykorzystanie źródeł energii odnawialnej, które ze względu na wieloletnią niekorzystną politykę państwa nie mogą jeszcze konkurować z energią konwencjonalną, ale ich rozwój jest niezwykle ważny ze względu na ochronę zasobów przyrodniczych nie tylko kraju, ale całego globu.

Cytowanie:

Krupnik K., Brożek M. 2008, vol. 5. Eko-rozwój terenów wiejskich a odnawialne źródła energii. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 03