Analiza problemu trwałości betonów hydrotechnicznych na przykładzie jazów zbudowanych po 1975 r. na rzece Odrze

Słowa kluczowe: budownictwo wodne, beton hydrotechniczny, wytrzymałość, trwałość

Streszczenie:

Praca zawiera analizę istotnych problemów, determinujących trwałość betonów hydrotechnicznych w budowlach wodnych. Omówiono rezultaty dokonań międzynarodowych zespołów badawczych w zakresie podstaw projektowania budowli na okres użytkowania. Na podstawie wytycznych normy europejskiej EN 1990 autorzy przeprowadzili analityczne oszacowanie charakterystycznego (przewidywanego) okresu trwałości budowli wodnych typu jazów na rz. Odrze. Omówiono w pracy także konieczność zmian wymogów stawianych dla betonów hydrotechnicznych, wbudowanych w gwarantowanie trwalsze betonowe budowle wodne. Na tle tych analiz podano w pracy ocenę trwałości betonów jazów sektorowych i klapowych, wybudowanych na rzece Odrze po 1975 roku.

Cytowanie:

Klin S., Kilian W., Świerzko R., Winnicki J. 2007, vol. 4. Analiza problemu trwałości betonów hydrotechnicznych na przykładzie jazów zbudowanych po 1975 r. na rzece Odrze. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2007, vol. 4/ 4 (2)