Studies of bed forms in the Wisłoka river and water reservoir at Krempna

Słowa kluczowe:

Streszczenie:

Cytowanie:

Michalec B. 2007, vol. 4. Studies of bed forms in the Wisłoka river and water reservoir at Krempna. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2007, vol. 4/ 3