Założenia programowe proekologicznej polityki rozwoju obszarów wiejskich

Słowa kluczowe: rozwój obszarów wiejskich, ochrona środowiska

Streszczenie:

Obecnie jest realizowany tzw. szósty Program Działania w dziedzinie ochrony środowiska obejmujący lata 2001–2010. Jest kontynuacją wcześniej przyjętego programu, którego zasadą jest zrównoważony rozwój. Zapewnia on …”zaspokojenie wszystkich potrzeb rozwojowych i konsumpcyjnych społeczeństw i może być kontynuowany bez pogorszenia funkcjonowania naturalnego środowiska, w którym owe społeczeństwa żyją” [Nowak-Far 2002, s. 239]. Dotyczy to sektorów gospodarczych szczególnego oddziaływania takich jak przemysł energetyka, transport, rolnictwo i turystyka.

Cytowanie:

Sochacka D. 2007, vol. 4. Założenia programowe proekologicznej polityki rozwoju obszarów wiejskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2007, vol. 4/ 1