Dachy i ich pokrycia w wybranych gminach Małopolski

Słowa kluczowe: budynki, dach, materiały na pokrycia dachów

Streszczenie:

Celem pracy jest przedstawienie najczęściej stosowanych konstrukcji dachów i ich pokryć w budynkach wiejskich, ich stanu technicznego oraz tendencji w tym zakresie. Jako przykład wybrano trzy gminy z terenu Małopolski: Raciechowice, Łącko i Alwernię. W pracy wykorzystano własne badania terenowe autora oraz dane uzyskane przy realizacji prac magisterskich realizowanych pod kierunkiem autora niniejszej publikacji. Badaniami objęto: 64 gospodarstwa z terenu gminy Raciechowice, wybierając losowo z Księgi gospodarstw rolnych co 20. gospodarstwo, 58 gospodarstw z gminy Łącko i 77 budynków z gminy Alwernia. Badania terenowe wykonano w latach 1998–2004. Wyniki badań podano w dalszej części opracowania, zwracając szczególną uwagę na rodzaj pokryć budynków. Udział poszczególnych materiałów zastosowanych do pokryć budynków jest w poszczególnych gminach zróżnicowany, co widać w załączonej tabeli. Wynika to prawdopodobnie z lokalnych uwarunkowań, dostępności materiałów na rynku lokalnym oraz tradycji.

Cytowanie:

Rycąbel C. 2006, vol. 3. Dachy i ich pokrycia w wybranych gminach Małopolski. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2006, vol. 3/ 3 (2)