ISSN 1732-5587

 

RESEARCH COUNCIL

 

Prof.-Ing. Radomir Adamovskỳ, Ph.D., - Czeski Uniwerytet Rolniczy w Pradze
Prof. Dr. Atiglan Atiglan - Suleyman Demirel Univeritesi, Isparta
Prof. Dr. h.inż. Tadeusz Bednarczyk - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. Dr. h.inż. Wacław Bieda - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. Dr. Dr.h.c. Wilhelm Opitz von Boberfeld - Justus - Liebig - Universitaet Giessen
Prof. Dr. Károly Bodnár - Dr.Sc. - University of Szeged
Prof. Dr. h. inż. Jerzy Gruszczyński - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. Bent Hasholt, Ph.D., DrSc. - University of Copenhagen
Prof. Josef Horvath, Ph.D. - University of Szeged
Prof. Ing. Dušan Húska, Ph.D. - Słowacki Uniwerytet Rolniczy w Nitrze
Prof. Dr. h. inż. Stanisław Krzanowski - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. Csaba Juhász, Ph.D. - University of Debrecen
Prof. Dr. Josep Maria Llop-Torne - Universidad de Lleida
Prof. Dr. h. Antoni T. Miler - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Prof. Ferenc Pál-Fám, Ph.D - University of Kaposvár
Prof. Dr. h. inż. Jan Pawełek - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. Ing. Stefan Pogran. Ph.D. - Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze
Prof. Dr. h. inż. Artur Radecki-Pawlik - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. Dr. h. inż. Jerzy Ratomski - Politechnika im.T.Kościuszki w Krakowie
Prof. Dr. h. inz. Stanisław Rolbiecki - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Prof. Dr. h. inz. Czesław Rycąbel - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. Dr. Ulas Senyigit - Suleyman Demirel Universitesi , Isparta
Prof. Dr. h.inż. arch. Janusz Lech Siemiński
Prof. Mirosław J. Skibniewski, Ph.D.- University of Maryland, College Park
Prof. Stefan Stoyko, Ph.D. - Ukraińska Akademia Nauk w Kijowie
Prof. Rastislava Stolična, Ph.D. - Słowacka Akademia Nauk w Bratysławie
Prof. Dr. h. inż. Ryszard Ślizowski - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. Emilio V.Carral Vilariño, Ph.D. - Universidad Santiago de Compostela
Prof. Ing. Gerlind Weber. Ph.D., D.Sc. - Uniwersytet Rolniczy w Wiedniu
Prof. Dr. h. Stanisław Węglarczyk _ Politechnika im.T. Kościuszki w Krakowie
Prof. Dr. h. Andrzej Woźniak - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prof. Dr.h. inż. Zdzisław Wójcicki - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach


EDITORIAL BOARD

Redaktor Naczelny - Jerzy Gruszczyński
jerzy.gruszczynski@ur.krakow.pl, jerzygruszczynski@gmail.com


Z-ca Red. Naczelnego - Jerzy Kwapisz
jerzy.kwapisz@ur.krakow.pl


Red. Statystyczny - Stanisław Węglarczyk
sweglar@pk.edu.pl


Red. Językowy polski - Urszula Czernikowska


Red. Językowy Angielski - Frederic Widlak
fwidlak@wsb-nlu.edu.pl

Redaktorzy Tematyczni [Działowi] :

- infrastruktura techniczna - Jacek Salamon
jacek.salamon@ur.krakow.pl

- inżynieria wodna - Jan Pawełek
rmpawele@cyf-kr.edu.pl

- ekologia - Stanisław Krzanowski
rmkrzano@cyf-kr.edu.pl

- rozwój obszarów wiejskich - Krzysztof Gawroński
krzysztof.gawronski@ur.krakow.pl

- gospodarka regionalna i planowanie przestrzenne - Andrzej Woźniak
wozniakn@uek.krakow.pl

- redakcja Angielska - Stanisław Węglarczyk (kier.), Stanisław Rolbiecki
rolbs@utp.edu.pl

Sekretarz Redakcji - Anna Krakowiak-Bal
anna.krakowiak-bal@ur.krakow.pl

Webmaster - Jakub Sikora
jakub.sikora@ur.krakow.pl, editor@infraeco.pl

Wydawca: Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Polskiej Akademii Nauk, Oddz. w Krakowie
Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, ul.św.Jana 28, 31-018 Kraków
Adres-Editorial Office Address - Balicka 116B, Pawilon E, PL-30-149 Kraków
Telefon: 48 12 662 46 59, 48 12 662 46 55
Fax: 48 12 662 46 60, www.infraeco.pl

ISSN 1732-5587

© Copyright by:
Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich w Krakowie

Okładka: Andrzej Chłobowski
Korekta i skład komputerowy: Redakcja

Druk, oprawa:
NOVA SANDEC - Wydawnictwo I Drukarnia
Lwowska 143, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 18- 441 02 88