Editor-in-Chief:
Jerzy Gruszczyński [jerzygruszczynski@gmail.com; infraeco.english@gmail.com]
https://www.researchgate.net/profile/Jerzy_Gruszczynski2
https://sites.google.com/view/jerzygruszczynski

Deputy Editor-in-Chief:
Anna Krakowiak-Bal [anna.krakowiak-bal@urk.edu.pl]

Statistical Editor:
Stanisław Węglarczyk [sweglar@gmail.com]

Editorial Office Secretary:
Mateusz Malinowski [mateusz.malinowski@urk.edu.pl]

Webmaster:
Jakub Sikora [jakub.sikora@urk.edu.pl]


Theme(Department) Editors:

- Technical Infrastructure:
Ekinci Kamil [kamilekinci@sdu.edu.tr] - Turkey
Neuberger Pavol [neuberger@tf.czu.cz] - The Czech Republic
Jacek Salamon [jacek.salamon@ur.krakow.pl] - Poland

- Water Engineering:
Artur Radecki - Pawlik [rmradeck@cyf-kr.edu.pl] - Poland
Jan Pawełek [rmpawele@cyf-kr.edu.pl] - Poland

- Ecology:
Magdalena Daria Vaverkova [magda.vaverkova@uake.cz] - The Czech Republic
Stanisław Krzanowski [rmkrzano@cyf-kr.edu.pl] - Poland

- Meteorology and Climatology:
Jacek Żarski [zarski@utp.edu.pl] - Poland
Antoni T. Miler [antoni.miler@up.poznan.pl] - Polska

- Drainage and Irrigation:
Atilgan Atilgan [atilganatilgan@sdu.edu.tr] - Turkey
Roman Rolbiecki [rolbr@utp.edu.pl] - Poland

- Rural Development:
Gerlind Weber [gerlind.weber@boku.ac.at] - Austria
Krzysztof Gawroński [krzysztof.gawronski@urk.edu.pl] - Poland


- Geodesy and Cadastre:
Karol Noga [rmknoga@cyf-kr.edu.pl] - Poland


Polish Editor:
Urszula Czernikowska [ulaczernikowska@gazeta.pl]

English Editors:
Stanisław Rolbiecki [rolbs@utp.edu.pl]
Stanisław Famielec [Stanislaw.Famielec@urk.edu.pl],
Renata Kuśmierek-Tomaszewska [rkusmier@utp.edu.pl]

 

 

RESEARCH COUNCIL

 

Prof.-Ing. Radomir Adamovskỳ, Ph.D., - Czeski Uniwerytet Rolniczy w Pradze
Prof. Dr. Atiglan Atiglan - Suleyman Demirel Univeritesi, Isparta
Prof. Dr. h.inż. Tadeusz Bednarczyk - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. Dr. h.inż. Wacław Bieda - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. Dr. Dr.h.c. Wilhelm Opitz von Boberfeld - Justus - Liebig - Universitaet Giessen
Prof. Dr. Károly Bodnár - Dr.Sc. - University of Szeged
Prof. Dr. h. inż. Jerzy Gruszczyński - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. Bent Hasholt, Ph.D., DrSc. - University of Copenhagen
Prof. Josef Horvath, Ph.D. - University of Szeged
Prof. Ing. Dušan Húska, Ph.D. - Słowacki Uniwerytet Rolniczy w Nitrze
Prof. Dr. h. inż. Stanisław Krzanowski - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. Csaba Juhász, Ph.D. - University of Debrecen
Prof. Dr. Josep Maria Llop-Torne - Universidad de Lleida
Prof. Dr. h. Antoni T. Miler - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Prof. Ferenc Pál-Fám, Ph.D - University of Kaposvár
Prof. Dr. h. inż. Jan Pawełek - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. Ing. Stefan Pogran. Ph.D. - Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze
Prof. Dr. h. inż. Artur Radecki-Pawlik - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. Dr. h. inż. Jerzy Ratomski - Politechnika im.T.Kościuszki w Krakowie
Prof. Dr. h. inz. Stanisław Rolbiecki - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Prof. Dr. h. inz. Czesław Rycąbel - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. Dr. Ulas Senyigit - Suleyman Demirel Universitesi , Isparta
Prof. Dr. h.inż. arch. Janusz Lech Siemiński
Prof. Mirosław J. Skibniewski, Ph.D.- University of Maryland, College Park
Prof. Stefan Stoyko, Ph.D. - Ukraińska Akademia Nauk w Kijowie
Prof. Rastislava Stolična, Ph.D. - Słowacka Akademia Nauk w Bratysławie
Prof. Dr. h. inż. Ryszard Ślizowski - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. Emilio V.Carral Vilariño, Ph.D. - Universidad Santiago de Compostela
Prof. Ing. Gerlind Weber. Ph.D., D.Sc. - Uniwersytet Rolniczy w Wiedniu
Prof. Dr. h. Stanisław Węglarczyk _ Politechnika im.T. Kościuszki w Krakowie
Prof. Dr. h. Andrzej Woźniak - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prof. Dr.h. inż. Zdzisław Wójcicki - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach