Contact

 

Editor-in-Chief:

Prof. Roman Rolbiecki, PhD.
e-mail: roman.rolbiecki@pbs.edu.pl
phone: + 48 52 3749547


Editorial Office
ul. Balicka 116B, budynek D
30-149 Kraków

e-mail: infreco.english@gmail.com


Publisher

STOWARZYSZENIE INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH

affiliated by the Commission of Technical Rural Infrastructure

of the Polish Academy of Sciences, Branch in Krakow

ul. Św. Jana 28
31-018 Kraków
NIP 676-242-47-76
Bank PEKAO SA : 04 1240 4533 1111 0010 3470 7705


Deputy Editor-in-Chief:

Assoc. Prof. Anna Krakowiak-Bal, PhD

e-mail: anna.krakowiak-bal@urk.edu.pl

tel: +48 12 662 46 55

 

Prof. Patrik Burg

e-mail: patrik.burg@mendelu.cz


Editorial Office Secretary:

Assoc. Prof. Mateusz Malinowski, PhD

e-mail: mateusz.malinowski@urk.edu.pl

phone: +48 12 662 46 60

 

Dr Renata Kuśmierek-Tomaszewska, PhD. 

e-mail: rkusmier@pbs.edu.pl


Webmaster:

Assoc. Prof. Jakub Sikora, PhD.

e-mail: jakub.sikora@urk.edu.pl

phone: +48 12 662 46 59