81115, Obroshyno village, Pustomyty distr., Lviv reg., Ukraine tel:(032) 239 62 65