ul. Harcerzy Września 3, 40-659 Katowice Piotrowice tel:(032) 202 7019 www.gwsh.pl