XXVII Konferencja Infrastrukturalna od 29 listopada do 1 grudnia 2020 r.

Serdecznie zapraszamy na XXVII Konferencję Infrastrukturalną organizowaną w dniach: od 29 listopada do 1 grudnia 2020 w Kościelisku. UWAGA, ZMIANA TERMINU I MIEJSCA I FORMY KONFERENCJI - ze względu na obecną sytuację epidemiczną.

W tym roku konferencja odbędzie się w formie hybrydowej. Będzie to kolejna okazja do wymiany doświadczeń i wiedzy z zakresu rozwoju infrastruktury i poszanowania zasobów środowiska w aspekcie gospodarki o obiegu zamkniętym.
Język konferencji: polski i angielski.
Koszt uczestnictwa stacjonarnego: 550 zł - Kościelisko (od niedzieli 29 listopada do wtorku 1 grudnia - 2 noclegi). Liczba miejsc ze względu na COVID jest ograniczona.
Koszt uczestnictwa on-line w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy on-line otrzymają linki i niezbędne kody do połączenia się z konferencją.

Organizatorami tegorocznej Konferencji są: Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Technologiczno - Przyrodniczy w Falentach.

Artykuły naukowe będzie można opublikować w:
- Monografii PAN (20 pkt za artykuł (rozdział), koszt: 500 zł) - artykuły należy przesyłać na adres: infraeco.konferencja@gmail.com
- Journal of Ecological Engineering (40 pkt) - informacje o opłatach oraz szczegóły redakcyjne dostępne są na stronie czasopisma.
- Journal of Water and Land Development (40 pkt) - informacje o opłatach oraz szczegóły redakcyjne dostępne są na stronie czasopisma.

Ponadto jesteśmy w trakcie ustalania możliwości opublikowania artykułów w jeszcze jednym czasopiśmie z listy MNiSW.

Wkrótce prześlemy komunikat nr 1, w którym podamy szczegóły Konferencji.

W załączniku już dziś przesyłamy kartę zgłoszenia, do której można dołączyć abstrakt (w języku polskim lub angielskim lub dosłać go w terminie późniejszym zgodnie z komunikatem 1) oraz szablon do przygotowania artykułu w monografii PAN.

Opłaty z tytułu udziału w konferencji lub opłata za artykuł po zaakceptowaniu rozdziału w monografii PAN można dokonywać na konto:
STOWARZYSZENIE INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH
ul. Św. Jana 28
31-018 Kraków
NIP 676-242-47-76
Bank PEKAO SA : 04 1240 4533 1111 0010 3470 7705
z podaniem w tytule przelewu: udział w konferencji 2020 lub artykuł PAN - imię i nazwisko