XII Konferencja naukowo-szkoleniowa "Rozwój infrastruktury i ekologia terenów wiejskich", 27-29.VI.2005, Dobczyce