XI Konferencja naukowo-szkoleniowa "Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich", 21-23.VI.2004, Dobczyce