V Konferencja naukowa "Infrastruktura techniczna wsi, ku integracji europejskiej", 19-21.X.1998, Szczucin