ŚRODOWISKOWA OCENA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH WYBRANYCH KARM DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH

Słowa kluczowe: LCA, karma dla zwierząt, ślad węglowy

Streszczenie:

Metoda oceny cyklu życia (Life Cycle Assesment, LCA) umożliwia zbadanie całościowego wpływu danego produktu lub procesu na środowisko. W niniejszej pracy poddano środowiskowej ocenie cyklu życia karmy dla zwierząt wybrane spośród gotowych produktów dostępnych na rynku. Zbadano trzy karmy przeznaczone dla psów: dwie suche (A i B) o zawartości wołowiny 14% i 75%, oraz jedną mokrą karmę (C) o 100% zawartości wyrobów wołowych. Ocenę wykonano w programie SimaPro 8.1 z wykorzystaniem modelu ReCiPe oraz bazy Ecoinvent 3.0. Granice analizowanego systemu uwzględniają procesy technologiczne niezbędne do wyprodukowania karm, zużycie energii elektrycznej podczas produkcji oraz skład materiałowy karm. Analiza wykazała, iż największy negatywny wpływ na środowisko we wszystkich kategoriach (zdrowie człowieka, ekosystem, zasoby naturalne) wynikał z zawartości wołowiny. Wraz ze wzrostem jej ilości, znacząco zwiększało się negatywne oddziaływanie produktu na środowisko. Pozostałe składniki, jak również zużycie energii w trakcie procesów produkcyjnych czy rodzaj opakowania, odpowiadały zaledwie za kilka procent wpływu na środowisko badanych produktów. Najwyższy wskaźnik spośród badanych karm (ok. 1500 Pt) osiągnął produkt C (karma mokra). Również wyliczona emisja ekwiwalentu CO2 w tym przypadku była najwyższa - blisko 12 Mg CO2eq na 1 Mg produktu.

Cytowanie:

Marcinkiewicz P., Famielec S., Bodziacki S. 2023, vol. 18. ŚRODOWISKOWA OCENA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH WYBRANYCH KARM DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2023, vol. 18/ 1 (1)