ANALIZA MIKROBIOLOGICZNA POWIETRZA KLATEK SCHODOWYCH W BLOKACH MIESZKALNYCH

Słowa kluczowe: mikroorganizmy, bioareozol, zanieczyszczenie powietrza, pomieszczenia zamknięte

Streszczenie:

Celem badań była ocena jakości mikrobiologicznej powietrza trzech klatek schodowych w blokach mieszkalnych wielorodzinnych. Badano wpływ pory roku i temperatury na liczebność oraz bioróżnorodność mikroorganizmów w bioareozolu klatek schodowych. Wszystkie badania zostały wykonane za pomocą aeroskopu MAS-100 (Merck), metodą uderzeniową. Stwierdzono przekraczające normy stężenia promieniowców oraz gronkowców w powietrzu atmosferycznym oraz powietrzu wybranych klatek schodowych. Pora roku oraz temperatura powietrza mają wpływ na stężenie mikroorganizmów w powietrzu. Wiek budynku, dostępność światła oraz system wentylacji mogą mieć również wpływ na stężenie wskaźników czystości mikrobiologicznej powietrza.

Cytowanie:

Wolny-Koładka K., Sobocińska K. 2023, vol. 18. ANALIZA MIKROBIOLOGICZNA POWIETRZA KLATEK SCHODOWYCH W BLOKACH MIESZKALNYCH. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2023, vol. 18/ 1 (1)