TENDENCJE ZMIAN KLIMATYCZNYCH WSKAŹNIKÓW POTRZEB NAWADNIANIA ROŚLIN W POLSCE W LATACH 1991–2020

Słowa kluczowe: temperatura powietrza, opady atmosferyczne, susza atmosferyczna, niedobór opadów

Streszczenie:

Przeprowadzono ocenę zmienności czterech klimatycznych wskaźników potrzeb nawadniania roślin w I strefie celowości stosowania tego zabiegu w Polsce (temperatura powietrza, opady atmosferyczne, częstość susz atmosferycznych, niedobory opadów). Analiza dotyczyła czterech miejscowości (Szczecin, Poznań, Kalisz, Toruń), wielolecia referencyjnego 1991-2020 oraz fragmentów i całego okresu aktywnego wzrostu roślin (V-VIII). Badania wykazały dość jednoznaczny wzrost potrzeb nawadniania pod względem kryterium klimatycznego. Wynika on przede wszystkim z istotnego wzrostu temperatury powietrza, skutkującego zwiększeniem się potrzeb wodnych roślin. Wykazano tendencję do pogłębiania się niedoborów opadowych w wieloleciu 1991-2020 na Nizinie Szczecińskiej i w Wielkopolsce oraz zidentyfikowano dużą liczbę susz atmosferycznych o zwiększonej intensywności w latach 2015-2020.

Cytowanie:

Żarski J., Kuśmierek-Tomaszewska R. 2023, vol. 18. TENDENCJE ZMIAN KLIMATYCZNYCH WSKAŹNIKÓW POTRZEB NAWADNIANIA ROŚLIN W POLSCE W LATACH 1991–2020. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2023, vol. 18/ 1 (1)