MODEL PROCESU PRODUKCYJNEGO W WEKTOROWEJ PRZESTRZENI RYZYKA OPARTY NA ANALOGII DO PRZESTRZENI POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO

Słowa kluczowe: wektorowa przestrzeń walutowa, wektorowa przestrzeń ekonomiczna, wektorowa przestrzeń ryzyka, wektorowe przestrzenie wykonawcze, wektorowa przestrzeń decyzyjna, strumień wartości, napięcie zarządcze, energia zarządcza, synergia zarządcza

Streszczenie:

Do opisu procesu produkcyjnego zastosowano model oparty na wektorowej przestrzeni waluty, unormowanej klasą norm Minkowskiego. W wyniku unormowa-nia tej przestrzeni równoważnymi normami otrzymano przestrzenie: ekonomiczną, ryzyka, wykonawcze i decyzyjną z metrykami zadanymi przez te normy należącymi do klasy metryk Minkowskiego. Każda z tych przestrzeni umożliwia analizę i ocenę zjawiska gospodarczego:
- przestrzeń ekonomiczna, w oparciu o własne założenia i dane rynkowe, umożliwia określenie planowanych wartości i wyznaczenie efektu ekonomicznego (mierzone-go w pieniądzu),
- przestrzeń ryzyka, w oparciu o dane z przestrzeni ekonomicznej i dane rynkowe, przy wykorzystaniu analogii do przestrzeni fizycznej uwzględnia ryzyko i umożli-wia wyznaczenie wielkości jakościowych w obiektach ryzyka,
- przestrzenie wykonawcze, w oparciu o dane z przestrzeni ryzyka i dane rynkowe, umożliwiają wybór najkorzystniejszych wariantów,
- przestrzeń decyzyjna, w oparciu o dane z przestrzeni wykonawczych, umożliwia podjęcie decyzji o wyborze najkorzystniejszego wariantu.

Cytowanie:

Sabik T., Milówka B. 2023, vol. 18. MODEL PROCESU PRODUKCYJNEGO W WEKTOROWEJ PRZESTRZENI RYZYKA OPARTY NA ANALOGII DO PRZESTRZENI POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2023, vol. 18/ 1 (1)