WYKORZYSTANIE METODY RAPID IMPACT ASSESSMENT MATRIX W OCENIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Słowa kluczowe: odpady komunalne, selektywnie zbieranie odpadów, RIAM, PSZOK

Streszczenie:

Obowiązkiem każdej gminy w Polsce jest utworzenie stacjonarnego punktu lub punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Obiekty te stanowią nowy element zarządzania strumieniem stałych odpadów komunalnych, znany w krajach europejskich pod nazwą - „household waste recycling center". Brak tego typu infrastruktury gospodarki odpadami komunalnymi na terenie wielu polskich gmin lub istnienie PSZOK-ów w wersji mobilnej, przyczynia się do powstawania dzikich wysypisk, a ponadto nie umożliwia zwiększania poziomów recyklingu i ponownego użycia niektórych grup odpadów.
W pracy dokonano porównawczej oceny oddziaływania na środowisko pięciu istniejących PSZOK-ów na terenie jednego z powiatów województwa świętokrzyskiego. Ocenie poddano lokalizację, funkcjonowanie i wyposażenie tych obiektów. W analizie oddziaływania na środowisko została wykorzystana metoda RIAM (Rapid Impact Assessment Matrix). Spośród przeanalizowanych PSZOK-ów dwa otrzymały ocenę pozytywną, natomiast 3 obiekty powinny zostać zlikwidowane lub całkowicie zmodernizowane.

Cytowanie:

Malinowski M., Jabłczyńska K., Łukasiewicz M., Religa A., Ziółkowski R., Stejskal B. 2018, vol. 15. WYKORZYSTANIE METODY RAPID IMPACT ASSESSMENT MATRIX W OCENIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2018, vol. 15/ III (1)

Pliki do pobrania:

Autorzy

Kontakt:

ul. Balicka 116b, budynek E, 30-149 Kraków http://wipie.ur.krakow.pl/ mail:mateuszmalinowski@poczta.fm

Kontakt:

ul. Balicka 116b, budynek E, 30-149 Kraków http://wipie.ur.krakow.pl/

Kontakt:

ul. Balicka 116 B, 30-149 Kraków http://www.wipie.ur.krakow.pl/

Kontakt:

ul. Balicka 116b, budynek E, 30-149 Kraków http://wipie.ur.krakow.pl/

Kontakt:

ul. Balicka 116b, budynek E, 30-149 Kraków http://wipie.ur.krakow.pl/

Kontakt:

Zemedelska 1, 613 00 Brno, Czech Republic www.af.mendelu.cz/en mail:bohdan.stejskal@uakc.cz