OKREŚLENIE ILOŚCI UZYSKIWANIA BIOGAZU Z KOSUBSTRATU NA INSTALACJI BIOGAZOWEJ

Słowa kluczowe: uzysk biogazu, kosubstrat, wydajność substratów

Streszczenie:

Produkcja biogazu jest uzależniona przede wszystkim od rodzaju, ilości oraz jakości podawanych substratów. Konsekwencja w dostarczaniu surowców wpływa pozytywnie na stabilność fermentacji metanowej. Dobór odpowiedniego rodzaju substratów jest bardzo ważny dla wydajności biogazowni. Głównym celem pracy było wyznaczenie wydajności kosubstratu stosowanego w biogazowni rolniczej. Substratami stosowanymi w biogazowni były: kiszonka kukurydziana oraz gnojowica świńska. W pracy została również określona ilość wytworzonej energii elektrycznej oraz wydajność fermentorów. Analiza została przeprowadzona na podstawie danych z jednego miesiąca pracy biogazowni. Wyniki analizy wykazały pozytywny wpływ stosowania substratu dodatkowego- gnojowicy świńskiej. W dniach, kiedy podawana była gnojowica świńska wzrastał uzysk biogazu. Największy uzysk biogazu z jednej tony kosubstratu był równy 210 (Nm3). Najmniejszy uzysk biogazu z jednego Mg substratu wynosił 178 (Nm3).

Cytowanie:

Sikora J., Jagodziński B. 2018, vol. 15. OKREŚLENIE ILOŚCI UZYSKIWANIA BIOGAZU Z KOSUBSTRATU NA INSTALACJI BIOGAZOWEJ. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2018, vol. 15/ II (1)