IDENTYFIKACJA MIESIĘCY SUCHYCH I WI LGOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM NA PODSTAWIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW KLIMATYCZNYCH (1981–2010)

Słowa kluczowe: wskaźnik hydrotermiczny K, wskaźnik standaryzowanego opadu SPI, wskaźnik termiczno–opadowy A, niedobór i nadmiar opadu, województwo opolskie

Streszczenie:

Celem pracy było określenie częstości występowania miesięcy suchych i wilgotnych w województwie opolskim w miesiącach od maja do września w latach 1981-2010 tj. w okresie wyraźnego wzrostu temperatury w procesie globalnego ocieplenia. Miesiące suche i wilgotne identyfikowano na podstawie czterech wybranych wskaźników, do których należał: wskaźnik termiczno-opadowy A, wskaźnik standaryzowanego opadu SPI, wskaźnik hydrotermiczny K oraz wielkości niedoborów i nadmiarów opadu dla przykładowej rośliny uprawnej tj. ziemniaka późnego. Podjęto również próbę odpowiedzi na pytanie, który ze wskaźników najwierniej charakteryzuje warunki wilgotnościowe okresu wegetacyjnego.
Wykazano, że średnia częstość występowania miesięcy, w których obserwowano różne natężenie suszy wynosiła: na podstawie wskaźnika termiczno-opadowego A - 25%, według wskaźnika standaryzowanego opadu SPI - 35%, określona metodą wskaźnika hydrotermicznego Sielianinowa - 36%, a na podstawie wielkości niedoborów opadu - 34%. Średnia częstość występowania miesięcy wilgotnych kształtowała się następująco: na podstawie wskaźnika termiczno-opadowego A - 23%, według wskaźnika standaryzowanego opadu SPI - 23%, określona metodą wskaźnika hydrotermicznego Sielianinowa - 16%, a na podstawie wielkości niedoborów opadu - 29%.
Stwierdzono również, że pomiędzy czterema badanymi wskaźnikami a plonami ziemniaka występuje współzależność. Najsilniejsza, istotna statystycznie okazała się korelacja wielkości plonu ze wskaźnikiem termiczno-opadowym A. Przy obserwowanym stałym wzroście temperatury i dużej zmienności opadów charakterystycznej dla klimatu Polski, do identyfikacji miesięcy suchych i wilgotnych w długich okresach bardziej słuszne wydaje się wykorzystywanie zespołowych wskaźników uwzględniających temperaturę powietrza i opady atmosferyczne.

Cytowanie:

Kopcińska J., Skowera B., Wojkowski J., Zając E., Ziernicka-Wojtaszek A. 2018, vol. 15. IDENTYFIKACJA MIESIĘCY SUCHYCH I WI LGOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM NA PODSTAWIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW KLIMATYCZNYCH (1981–2010). Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2018, vol. 15/ II (1)

Pliki do pobrania:

Autorzy

Kontakt:

Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków www.ar.krakow.pl/isig/wisig.htm mail:rmkopcin@cyf-kr.edu.pl

Kontakt:

Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków www.wisig.ar.krakow.pl/kmikr mail:rmskower@cyf-kr.edu.pl tel: (012) 662 4010

Kontakt:

Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków www.wisig.ar.krakow.pl/kmikr mail:rmwojkow@cyf-kr.edu.pl tel: 012 662 40 12

Kontakt:

al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków www.wisig.ar.krakow.pl/krgiot mail:rmsztako@cyf-kr.edu.pl tel: (012) 662 4125

Kontakt:

30-059 Kraków, al. Mickiewicza 24/28 http://matrix.ur.krakow.pl/~isig/zepis/ mail:a.ziernicka-wojtaszek@ur.krakow.pl