PRAWNE I NORMATYWNE ZASADY OBMIARU POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ BUDYNKÓW I ICH CZĘŚCI

Słowa kluczowe: nieruchomość, budynek, lokal, pole powierzchni użytkowej, obmiar, norma

Streszczenie:

Pole powierzchni użytkowej jest istotnym atrybutem przestrzennym budynków i lokali. Zakres wykorzystania tej informacji jest bardzo szeroki. Powierzchnia użytkowa powinna być zatem wyznaczana w sposób wiarygodny i możliwe jednoznaczny. Ważnym czynnikiem decydującym o poprawnym jej obliczeniu jest przyjęcie odpowiedniej metodologii obmiaru.
Niniejszy artykuł stanowi kontynuację podjętych przez autorów rozważań dotyczących problematyki określania pola powierzchni użytkowej. Omówione, a następnie porównane zostają zasady obmiaru wskazane w obowiązujących przepisach prawa oraz stosownych Polskich Normach. Przeprowadzone rozważania poparto przykładami praktycznymi. Odwołano się także do orzecznictwa sądów administracyjnych. Wskazano wątpliwości, które najczęściej pojawiają się podczas wykonywania obmiaru powierzchni użytkowej. Przeanalizowano również problem dobrowolności stosowania Polskich Norm.

Cytowanie:

Benduch P., Butryn K. 2018. PRAWNE I NORMATYWNE ZASADY OBMIARU POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ BUDYNKÓW I ICH CZĘŚCI. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2018/ I (1)