ROZŁOG PÓL W GOSPODARSTWIE ROLNICZYM A ODLEGŁOŚCI I NAKŁADY W TRANSPORCIE WEWNĘTRZNYM

Słowa kluczowe: pola, gospodarstwo, rozłóg pól, odległość transportu, nakłady czasu pracy, zużycie paliwa

Streszczenie:

W pracy określono wpływ rozłogu - układu pól w stosunku do ośrodka gospodarczego na odległości i ponoszone nakłady w transporcie wewnętrznym. Analiz dokonano dla trzech wariantów W0 - układ aktualny, W1 - zbliżenie pól do ośrodka o 50%, W2 - ułożenie wszystkich pól wokół gospodarstwa. Odległości przejazdu wyniosły W0 - 1,11 km, W1 - 0,51 km (54,05% mniej do W0), W2 - 0,09 km (91,89% mniej do W0 i 82,23% mniej do W1. Analiza wpływu rozłogu pozwala stwierdzić, iż przy średnim czasie przejazdów w wariancie 0 (4,0 h) w wariancie 2 czas przejazdów zmniejszył się średnio do 0,31 h czyli jest 12,9 razy niższy. Z kolei koszty zużycia paliwa średnio dla badanych gospodarstw w zł*ha-1 kształtują się następująco: W0 - 120,27 zł, W1 - 65,25zł (45,74% mniej do W0), W2 -9,31 zł (992,25% mniej do W0 i 85,73% mniej do W1). Jednocześnie znaczny wpływ na ponoszone nakłady ma kierunek produkcji i związana z nim intensywność produkcji.

Cytowanie:

Kokoszka S., Daniel Z. 2018, vol. 15. ROZŁOG PÓL W GOSPODARSTWIE ROLNICZYM A ODLEGŁOŚCI I NAKŁADY W TRANSPORCIE WEWNĘTRZNYM. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2018, vol. 15/ I (1)