OCENA TOKSYCZNOŚCI NANOCZĄSTEK SREBRA W STOSUNKU DO LEKOOPORNYCH SZCZEPÓW ESCHERICHIA COLI IZOLOWANYCH Z ODPADÓW KOMUNALNYCH

Słowa kluczowe: Escherichia coli, lekooporność, nanocząstki srebra, toksyczność

Streszczenie:

Celem pracy była ocena bakteriobójczych właściwości nanocząstek srebra w stosunku do bakterii Escherichia coli. Ponadto, wykonano analizę wrażliwości bakterii E. coli na powszechnie stosowane antybiotyki. W przeprowadzonych badaniach wykorzystano 51 szczepów izolowanych z odpadów komunalnych. Zastosowano wzrastające stężenia nanosrebra: 5, 10, 15, 30, 60 oraz 125 ppm. Kontrolą pozytywną był antybiotyk - ampicylina, negatywną - woda destylowana. Analizę lekooporności wykonano przy pomocy metody dyfuzyjno-krążkowej. Wraz ze wzrostem stężenia nanocząstek srebra, wzrastały ich właściwości antybakteryjne. Najmniejszym stężeniem hamującym wzrost niektórych izolatów było 5 ppm, natomiast najskuteczniejsze było stężenie 125 ppm. Analiza lekooporności wykazała, że antybiotykiem hamującym wzrost największej liczby szczepów E. coli była amikacyna. Ponadto, wykryto szczepy wielolekooporne stanowiące 22%. Nanosrebro posiada duży potencjał bakteriobójczy i może okazać się pomocne w rozwiązaniu problemu lekooporności. Jednak, zasadne jest prowadzenie dalszych badań oceniających wpływ toksyczności nanocząstek na środowisko i organizmy wyższe.

Cytowanie:

Wolny-Koładka K., Sikora A., Malina D. 2018, vol. 15. OCENA TOKSYCZNOŚCI NANOCZĄSTEK SREBRA W STOSUNKU DO LEKOOPORNYCH SZCZEPÓW ESCHERICHIA COLI IZOLOWANYCH Z ODPADÓW KOMUNALNYCH. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2018, vol. 15/ I (1)