ANALIZA ZYSKÓW CIEPŁA Z HELIOAKTYWNYCH ELEMENTÓW W BUDYNKU O KONSTRUKCJI SZKIELETOWEJ

Słowa kluczowe: budynek szkieletowy, energia grzewcza, zyski ciepła, słońce

Streszczenie:

System zysków bezpośrednich ze słońca w budynkach mieszkalnych polega on na maksymalnym pozyskiwaniu promieniowania słonecznego przenikającego przez okna i inne przeszklone przegrody. Najpowszechniejszymi systemami do biernego pozyskiwania ciepła są: okna, przegrody akumulacyjno kolektorowe, ogrody zimowe.
Celem pracy była analiza trzech przyjętych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych służących do biernego pozyskiwania ciepła słonecznego w modelowym budynku o konstrukcji szkieletowej pod kątem zapotrzebowania na energie grzewczą. Zakres badań obejmował na wykonanie dokumentacji technicznej oraz niestacjonarną analizę energetyczną budynku. Jako kryterium rozstrzygające o wyborze najkorzystniejszego systemu biernego pozyskiwania energii słonecznej został przyjęty wskaźnik ilości energii którą można zaoszczędzić na 1 m2 powierzchni użytkowej budynku.
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że najefektywniejszym systemem pozyskującym energię cieplną ze słońca są duże przeszklenia okienne na południowej ścianie budynku. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania można ograniczyć zużycie energii grzewczej w budynku modelowym nawet o 14% przy jego prawidłowej lokalizacji względem stron świata

Cytowanie:

Herbut P., Angrecka S., Nawalany G., Sokołowski P. 2017, vol. 14. ANALIZA ZYSKÓW CIEPŁA Z HELIOAKTYWNYCH ELEMENTÓW W BUDYNKU O KONSTRUKCJI SZKIELETOWEJ. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2017, vol. 14/ I (2)