DELIMITACJA JEDNOSTEK KRAJOBRAZOWYCH W CELU WSTĘPNEJ IDENTYFIKACJI KRAJOBRAZÓW STREFY PODMIEJSKIEJ WROCŁAWIA

Słowa kluczowe: jednostki krajobrazowe, suburbanizacja, Wrocław

Streszczenie:

Tematem podjętym w niniejszym artykule jest delimitacja jednostek krajobrazowych oraz wstępne określenie cech charakterystycznych poszczególnych krajobrazów na przykładzie strefy podmiejskiej Wrocławia. W ramach badań stworzono trzystopniową strukturę, w której wyodrębniono 4 typy krajobrazu, 9 podtypów krajobrazu oraz 36 jednostek krajobrazowych. Każda z jednostek krajobrazowych została scharakteryzowana pod kątem jej elementów swoistych. Wyniki badań stanowią wkład w tematykę zarządzania krajobrazem oraz przybliżają problematykę aplikacji tych rozwiązań w skali lokalnej

Cytowanie:

Tokarczyk-Dorociak K., Kazak J., Szewrański S. 2017, vol. 14. DELIMITACJA JEDNOSTEK KRAJOBRAZOWYCH W CELU WSTĘPNEJ IDENTYFIKACJI KRAJOBRAZÓW STREFY PODMIEJSKIEJ WROCŁAWIA. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2017, vol. 14/ I (2)